Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

’70!!’, teater-lietsjesprogramma

Baron Theater Verbindingsweg 9, ope

Yn febrewaris 2024 bin ik 70 jier wurden en dat feit wol ik fansels graach fiere mei myn publyk. En dus binne de optredens yn dizze nije toer eins allegear […]

’70!!’, teater-lietsjesprogramma

De Pleats Schoolstraat 82, Burgum, Fryslân

Yn febrewaris 2024 bin ik 70 jier wurden en dat feit wol ik fansels graach fiere mei myn publyk. En dus binne de optredens yn dizze nije toer eins allegear […]

’70!!”, teater-lietsjesprogramma

Theater de Koornbeurs Noord 2, Franeker, Fryslân, Nederland

Yn febrewaris 2024 bin ik 70 jier wurden en dat feit wol ik fansels graach fiere mei myn publyk. En dus binne de optredens yn dizze nije toer eins allegear […]

’70!!’, teater-lietsjesprogramma

It Dielshus Het Bosk 41, Wommels, Fryslân, Nederland

Yn febrewaris 2024 bin ik 70 jier wurden en dat feit wol ik fansels graach fiere mei myn publyk. En dus binne de optredens yn dizze nije toer eins allegear […]

’70!!’, teater-lietsjesprogramma

Podium Gorter Raadhuisstraat 27, Balk, Fryslân

Yn febrewaris 2024 bin ik 70 jier wurden en dat feit wol ik fansels graach fiere mei myn publyk. En dus binne de optredens yn dizze nije toer eins allegear […]

’70!!’, teater-lietsjesprogramma

Groate Kerk Oosteinde 1, St. Jacobiparochie, Fryslân

Yn febrewaris 2024 bin ik 70 jier wurden en dat feit wol ik fansels graach fiere mei myn publyk. En dus binne de optredens yn dizze nije toer eins allegear […]

Mei de Preamsjongers fan de Knipe

PKN Kerk de Knipe Meyerweg 70, De Knipe, Fryslân, Nederland

As gast sil ik in tal lietsjes sjonge by it optreden fan de Preamsjongers fan de Knipe. Dat ha ik in jier as fiif ferlyn ek dien en dat is […]

’70!!’, teater-lietsjesprogramma

De Kruisweg Haadwei 42, Damwald, Fryslân, Nederland

Yn febrewaris 2024 bin ik 70 jier wurden en dat feit wol ik fansels graach fiere mei myn publyk. En dus binne de optredens yn dizze nije toer eins allegear […]

’70!!’, teater-lietsjesprogramma

MFC De Wier De Telle 21, Ureterp, Fryslân, Nederland

Yn febrewaris 2024 bin ik 70 jier wurden en dat feit wol ik fansels graach fiere mei myn publyk. En dus binne de optredens yn dizze nije toer eins allegear […]

’70!!’, teater-lietsjesfoarstelling, dernjère

Posthuis Theater Fok 78, Heerenveen, Fryslân

Yn febrewaris 2024 bin ik 70 jier wurden en dat feit wol ik fansels graach fiere mei myn publyk. En dus binne de optredens yn dizze nije toer eins allegear […]

Solo yn de tsjerke fan Wier

Ioannis Tsjerke Lautawei 3A, Wier, Fryslân, Nederland

In noflik en smûk sneintemiddeis-optreden yn de Ioannis Tsjerke fan Wier. In moaie lokaasje om te spyljen en in moaie gelegenheid om in repertoire fan âlde en nije lietsjes hearre […]