Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Frisicana IV – Noorderkerkzaal Snits

Noorderkerkzaal, theater Sneek Oud Kerkhof 11, Sneek, Fryslân

Yn de Noorderkerkzaal fan Theater Sneek in jûnfoljend programma yn de fjirde rige Frisicana, diskear mei as titel 'Wanted ... alive'. Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra bringe wer in seleksje fan moaie lietsjes út harren eigen repertoire en fan foaral Americana-artysten dy't harren ynspirearre ha. Mei lietsjes fan ûnder oaren Paul Simon, Joe […]

€19,00

Boalsert, Menniste Tsjerke

Doopsgezinde Kerk Skilwyk 29, Bolsward, Fryslân

Foar de stichting BOOG in solo-optreden mei gloednij en âlder repertoire. Dat optreden is yn de Doopsgezinde Tsjerke yn Boalsert en kaarten binne te keap op de website: www.boog-bolsward.nl.

nnb

Frisicana IV – Posthuis Theater it Hearrenfean

Posthuis Theater Fok 78, Heerenveen, Fryslân

De lêste foarstelling fan it jûnfoljende programma yn de fjirde rige Frisicana, diskear mei as titel 'Wanted ... alive'. Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra bringe wer in seleksje fan moaie lietsjes út harren eigen repertoire en fan foaral Americana-artysten dy't harren ynspirearre ha. Mei lietsjes fan ûnder oaren Paul Simon, Joe Ely, Bob […]

€21,00

By it jubileum fan de Reinbôge Wâldsein

Kerk de Karmel Kleasterstrjitte, Wâldsein

It sjongkoar 'De Reinbôge' fan Wâldsein, ûlf Louiza Saitova, bestiet 40 jier en hâldt in jubileum-optreden. Dêr bin ik te gast. It optreden is foaral bedoeld foar famylje fan koarleden en Wâldseinders.

Mei brassband Da Capo fan Droegeham

Geref. Kerk Vrijgemaakt De Buorren 63, Drogeham

In mienskiplik konsert mei brassband Da Capo, ulf Bienze IJlstra, yn de Grifformearde Tsjerke oan de Buorren 63 yn Droegeham. Solo, mar fansels ek in oantal lieten mei begelieding fan Da Capo.

nb

Solo yn Tigh Barra, de Jouwer

Tigh Barra Midstraat, Joure

In noflike freedtejûn yn de Ierske pub Tigh Barra yn de Midstrjitte op 'e Jouwer. Jûnfoljend fan 21.00 ôf.

Peijedei yn Drachten

Bij café Marktzicht Oudeweg 14, Drachten, NL

Ek dit jier spylje ik op it strjitfestival Peijedei yn Drachten, middeis tusken 13.00 en 17.00 oere op it fertrouwde poadium by kafee Marktzicht oan de Aldewei.  Mar diskear nei allinnich. Ik spylje solo, mar ek mei de Plakband (Johanna van der Veen, Jan de Vries en Wander van Duin), en op datselde poadium spylje […]

Gratis

Easterbarren, Eastermar

Div. locaties Eastermar Eastermar

Ek diskear sil ik wer spylje op it altyd smûke strjitfestival Easterbarren yn Eastermar. No al nocht oan!!

Gratis

Fryske Middei yn Sint Nyk

Zalencentrum St. Nyk Baron van Hardenbroeckstraat, St. Nicolaasga

In solo-optreden op de Fryske Middei fan de Sint Nykster Merke. Dat binne altyd wer moaie optredens.