Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Frysk op Riis

Riis

Op it earste lustrum fan it Frysk- en streekfrysktalich festival Frysk op Riis yn de Teatertún yn Riis. Mei band: Johanna van der Veen, Jan de Vries en Wander van Duin. Yn de line-up fan it festival fierder ek Jaap Louwes & de Losse Binde, Reizger, Grytz & Grize en Jilt & band.

€15,

De Skâns (Frisicana III, premjère)

De Skans Loaijersstrjitte 2, Gorredijk

De Gordyk, De Skâns, premjère Frisicana III, the originals. Mei Piter Wilkens en Marcel Smit

Frisicana III (mei Piter Wilkens en Marcel Smit)

Riedsseal Butenpost Stationsstraat 18, Buitenpost

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter, Marcel en Gurbe in folslein nij programma mei eigen, somtiden nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't harren ynspirearre ha.

nnb

Frisicana III, the originals

Theater de Koornbeurs Noord 2, Franeker

Op 'e nij binne Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra op toernee mei in moaie seleksje fan lietsjes út harren eigen Fryske repertoire en it Ingelske Americana-repertoire.

nnb

Frisicana III, the originals

Baron Theater Verbindingsweg 9, ope

Op 'e nij binne Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra op toernee mei in moaie seleksje fan lietsjes út harren eigen Fryske repertoire en it Ingelske Americana-repertoire.

nnb

Frisicana III, the originals

Noorderkerkzaal, theater Sneek Oud Kerkhof 11, Sneek

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra in folslein nij programma mei eigen, guon nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't harren ynspirearre ha.

nnb

Frisicana III, the originals

Posthuis Theater Fok 78, Heerenveen

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra in folslein nij programma mei eigen, guon nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't harren ynspirearre ha.

nnb

TePlak

Noorderkerkzaal, theater Sneek Oud Kerkhof 11, Sneek

It teater-lietsjesprogramma fan Gurbe Douwstra mei âlde en nije lietsjes, ferhalen en anekdoates. In persoanlike foarstelling, somtiden serieus mar ek mei humor en út en troch wat mankelikens. Mei begelieding fan Johanna van der Veen, Jan de Vries en Wander van Duin. Technyk: Remko Smids.

nnb

TePlak

Podium Gorter Raadhuisstraat 27, Balk

It teater-lietsjesprogramma fan Gurbe Douwstra mei âlde en nije lietsjes, ferhalen en anekdoates. In persoanlike foarstelling, somtiden serieus mar ek mei humor en út en troch wat mankelikens. Mei begelieding fan Johanna van der Veen, Jan de Vries en Wander van Duin. Technyk: Remko Smids.

nnb

Frisicana III, the originals

De Pleats Schoolstraat 82, Burgum

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra in folslein nij programma mei eigen, guon nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't harren ynspirearre ha.

nnb

TePlak

Theaterkerk Nes Wiesterwei 2, Nes

It teater-lietsjesprogramma fan Gurbe Douwstra mei âlde en nije lietsjes, ferhalen en anekdoates. In persoanlike foarstelling, somtiden serieus mar ek mei humor en út en troch wat mankelikens. Mei begelieding fan Johanna van der Veen, Jan de Vries en Wander van Duin. Technyk: Remko Smids.

nnb

Frisicana III, the originals

Groate Kerk Oosteinde 1, St. Jacobiparochie

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra in folslein nij programma mei eigen, guon nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't harren ynspirearre ha.

nnb