Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Mei fanfare Constantia fan Menaam

Nij Statelan Nijlan 25, Menaam, Fryslân, Nederland

In simmersk sneintemiddeiskonsert yn de binnentún fan Nij Statelân yn Menaam, yn 'e mande mei de fanfare Constantia fan Menaam. It korps spilet, ik sil solo wat hearre litte en fansels dogge wy meiinoar in tal lietsjes út myn repertoire. It wurdt grif in moaie middei.

Mei Sânman & Sikke yn Theaterkerk Nes

Theaterkerk Nes Wiesterwei 2, Nes, Fryslân

In nijsgjirrich dûbelkonsert fan it fokaal manljusensemble Sânman & Sikke en sjonger/lietskriuwer Gurbe Douwstra. In soarte fan dûbel jubileum-optreden, want Sânman & Sikke bestiet dit jier 30 jier en Gurbe fierde dit jier syn 70ste jierdei. Fansels sille sy ek meiinoar wat hearre litte.

nnb

Solo yn de tsjerke fan Wier

Ioannis Tsjerke Lautawei 3A, Wier, Fryslân, Nederland

In noflik en smûk sneintemiddeis-optreden yn de Ioannis Tsjerke fan Wier. In moaie lokaasje om te spyljen en in moaie gelegenheid om in repertoire fan âlde en nije lietsjes hearre te litten.

Mei Rolling Home yn Starum

De Kaap Voorstraat 80, Stavoren

Yn it ramt fan it 30-jierrich jubileum fan it Snitser folkkoar Rolling Home, in mienskiplik optreden yn De Kaap yn Starum. Beide apart en fansels in tal lieten meiinoar.

??

Mei Rolling Home yn Wâldsein

De Driuwpole Lynbaen 15, Wâldsein, Nederland

Yn it ramt fan it 30-jierrich jubileum fan it Snitser folkkoar Rolling Home, in mienskiplik optreden yn De Driuwpôle yn Wâldsein. Beide apart en fansels in tal lieten meiinoar.

Mei Rolling Home en de Feijers yn Snits

De Spil Molenkrite 169, Sneek, Nederland

In lêste konsert yn it ramt fan it 30-jierrich jubileum fan it Snitser folkkoar Rolling Home, in mienskiplik optreden yn De Spil yn Snits. Hjir sil ek de band the Feijers oan meiwurkje, mei as bekendste bandlid de sjonger/lietskriuwer Piter Wilkens.