Eindelik wer los!!

De 'stippen op de horizon' komme no hieltyd tichterby en eindelik kinne wy wer los! Ik bin alwer drok mei repetysjes foar bygelyks Frisicana III mei Piter Wilkens en Marcel…

Lees verder Eindelik wer los!!

Spylje op de lannelike radio

It duorret noch efkes mar op tiisdeitejûn 27 juli sil ik, mei Wander van Duin op bas en Johanna van der Veen op banjo, live optrede yn it radio-programma 'Thuis…

Lees verder Spylje op de lannelike radio

Mear klips op Youtube

Ik ha wer efkes in pear fideoklips op myn eigen Youtube-kanaal set. At je dan sa'n kanaal ha, dan moatte je der ek gebrûk fan meitsje. It is myn doel…

Lees verder Mear klips op Youtube